BERICHTEN DIVERSE MEDIA

Contact voor de pers:
Jacques Beemsterboer: 06-27265357 (b.g.g. 06-10208400)

Het bestuur:
Monica Kuppens, voorzitter/organisatiedeskundige/fin. controleur
Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine/secretaris
Jacques Beemsterboer, vader van Nadine/penningmeester
Ingrid Poort van Ingen, bestuurslid/psychologe
Selina Bakker, bestuurslid/deskundige jeugdzorg

Leo van Gelderen, journalist/bestuursadviseur

Theo Mes, negen jaar voorzitter en financieel controleur, erelid
Helaas op 21 maart 2016 is Theo onverwacht overleden

Speciale projecten:
Jacqueline Beemsterboer, zus van Nadine/veiligheid
Roser Vlug-Vives Batista, ervaringsdeskundige/zangeres

Voor de periode van 10 jaar Nadine Foundation

Klik hier voor een uitgebreide lijst van nieuwsitems


Contact kan je opnemen via info@nadinefoundation.nl


Wil je donateur worden, maak per jaar een bedrag over op
bankrekening NL 16 ABNA 0544 0840 39 t.n.v. Nadine Foundation Hoorn.

De Nadine Foundation is een ANBI.
De Nadine Foundation is niet BTW-plichtig.

 

 

  Copyright © 2013, Nadine Foundation Hoorn. All rights reserved.