ï  

Dit is het logo en de officiële website van de Nadine Foundation. De stichting is op
26 januari 2007 opgericht en houdt zich sindsdien bezig met het bestrijden van zinloos geweld. Daarnaast is er volop aandacht voor bevordering van dierenwelzijn. Een beknopte beschrijving over het ontstaan en welke acties daarop volgden, wordt hier helder uitgelegd
De stichting beoogt daarmee de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Inmiddels bestaat de Nadine Foundation bijna 12 jaar

Wat doet de stichting?
Je leest het
: HIER

Ben je geïnteresseerd wat er precies heeft plaatsgevonden en welke impact dit op de familie Beemsterboer heeft gehad en nog altijd heeft? Lees hier alles over in het boek "Mam, ik bel je zo terug".
Nadine leeft zoals vele andere jonge meiden, dynamisch en bruisend. Op haar zeventiende krijgt ze vlinders in haar buik, ze wordt verliefd op Gerold. Hun relatie ontwikkelt zich, ze beleven mooie momenten samen. Maar er komen geleidelijk ook donkere wolken...........
 

Dit boek is geschreven door de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius. Inmiddels is het aantal verkochte exemplaren de 20.000 ver overschreden. Het bevindt zich in de 13de druk.
Het is een "must read" voor jonge mensen. Een jonge vrouw reageerde per email: "Nadine, jij hebt mijn ogen geopend".
Bestel het boek via de Nadine Foundation door overmaking van € 15,00 (incl. verpakkings- en verzendkosten) NL 16 ABNA 0544 0840 39
Paperback, 236 pagina's Poiesz Uitgevers "Mam, ik bel je zo terug" is tevens in het Engels verkrijgbaar. Prijs € 17,95 (incl. verpakkings- en verzendkosten) o.v.v. "Call You Right Back, Mum"
NIEUW : Gedurende het jaar 2019 ontvangen alle nieuwe donateurs het boek gratis thuis. Regel het simpel, maak € 25,00 over op bovenstaand banknummer o.v.v. 'donateur NF 2019'. Vergeet niet je adresgegevens te vermelden.

In de boekhandel kost Mam, ik bel je zo terug € 10,00. De Engelse versie: € 12,95.
Van dezelfde uitgever zijn meer titels beschikbaar. Hiervoor surf je naar de site van Uitgever Poiesz
Kort na het verschijnen van haar boek in 2010 had schrijfster Wanda Beemsterboer
de eer te Doetinchem haar boek te mogen overhandigen aan (toentertijd koningin) Beatrix Een jaar daarna gaf de vorstin bij een tweede ontmoeting aan het boek te hebben gelezen en zeer onder de indruk te zijn.

Een spreekbeurt/workshop bestellen voor gezelschap, school of club? Stuur een aanvraag per mail naar de Nadine Foundation o.v.v. lezing "Mam, ik bel je zo terug".

  

Op iedere locatie door heel Nederland mogelijk. Informeer naar de vergoeding, welke geldt als inkomstenbron voor de Nadine Foundation.

Voor de meest recente publicaties over Nadine en de Nadine Foundation: GOOGLE


 

Diverse links

De Nadine Foundation is, naast deze website, te vinden op de diverse sociale media als Twitter, maar vooral op Facebook en YouTube. De meest actuele informatie vind je op de betreffende sites door te klikken op één van de onderstaande icoontjes

Lezingen/gastlessen

ANBI regels

Afscheid Nadine

Informatieve links

Gedichten van Jacques
 

2019

* * AGENDA NADINE FOUNDATION * *

Dinsdag 22 januari 2019:
Hoofddorp, Schouwburg De Meerse. Spreekbeurt voor project "Met Fataal naar School" van JSB Productions BV/Bureau Halt

* * AGENDA HERSTEL IN BEELD * *

Dinsdag 26 februari:
Wormer, Congrescentrum "De Stoomhal". Lezing "Mam, ik bel je zo terug" voor medewerkers politie Noord Holland
Donderdag 7 maart:
PI Arnhem, workshop voor gedetineerden. Programma "Puinruimen"
Vrijdag 26 april:
PI Nieuwegein, lezing "Mam, ik bel je zo terug" voor medewerkers van deze gevangenis in kader "themadag"
 

Comite van aanbeveling

Marco Borsato, meest succesvolle Nederlandse zanger aller tijden
Anita Witzier, televisiepresentatrice
Fred Teeven, oud staatssecretaris Veiligheid en Justitie
Onno van Veldhuizen,
burgemeester van Enschede
Frederik de Groot, acteur, regisseur
Marjan van den Berg, schrijfster
Merel Westrik, televisiepresentratrice (RTL)
Nadine Broersen, topatlete
Linda Terpstra, directeur/voorzitter
Raad van bestuur Fier/CKM
José Kok, Zoölogie, onderzoek
en educatie Ouwehands Dierenpark
 

Stichting PSG

  

Klik op de foto hierboven voor een blik op de (tijdelijke) site van de st. PSG

Nabestaanden van geweldslachtoffers namen al 4 jaren achtereen deel aan een pelgrimage naar Lourdes. Hoofdsponsor Fonds Slachtofferhulp maakt het mede mogelijk dat groepen van maximaal 15 personen, in het prachtige Lourdes op zoek kunnen gaan naar spiritualiteit en verbinding. In 2016 zijn de gebeurtenissen vastgelegd door een filmploeg van het programma "Kruispunt" van de KRO. Dit verslag is via de website van de stichting te zien.

De eerste twee pelgrimages hebben in 2017 geleid tot de oprichting van een nieuwe stichting met de naam Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort Stichting PSG.
Heb jij door geweld een dierbare verloren en wil je daar in het jaar 2019 (exacte datum volgt) met lotgenoten in bedevaartsoord Lourdes op bijzondere wijze (onder vakkundige begeleiding) bij stilstaan? Of heb je een vraag, stuur een mail naar de secretaris van de St. PSG: Bert Simons

Meer informatie is tevens beschikbaar op de facebookpagina van de stichting.
For those, not able to read Dutch, click on the flag:
Since the launching of the English version of the book "Call You Right Back, Mum", an English website (click on the picture on top) and flyer are available. You can find all relevant info on both places.

 


 

Monument "De Vlinderrots" te Hoorn

Klik voor de bijbehorende facebookpagina op de afbeelding van het monument hierboven

De Vlinderrots is een monument voor slachtoffers van geweld voor de provincie Noord Holland.

Het monument is een initiatief van de Nadine Foundation en is op 22 juni 2014 onthuld door toenmalige burgemeester van Hoorn (nu Enschede), Onno van Veldhuizen. Hij noemde het een monument van 'geloof, hoop en liefde'. Het is gezegend door ds. Jan Eerbeek, oud-hoofdpredikant van Justitie. Sinds de verhuizing van de Nadine Foundation van Hoorn naar Doesburg (28 maart 2018) is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het monument in handen van vrijwilligster Roser Vlug-Vives Batista. Inmiddels is zij bezig een team samen te stellen om het onderhoud adequaat te kunnen uitvoeren.

Belangrijk: Heeft u door geweld, binnen de provincie Noord-Holland, een dierbare verloren en wilt u hem/haar met een vlinder met zijn/haar naam op het monument gedenken? Neem contact op d.m.v. een mail naar: info@nadinefoundation.nl of bel: 06-27265357.

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit bijzondere monument:
Natuursteenbedrijf Dapper en Harder Hoorn


 

NIEUWS:

Nieuwe naam: de afdeling "Herstel in Beeld"


Hierboven zie je een afbeelding van het logo dat de afdeling "Herstel in Beeld" van de stichting Nadine Foundation voert

Lezingen
Kort na het overlijden van dochter Nadine is Jacques Beemsterboer begonnen om spreekbeurten te houden op scholen en overal waar hij door groepen werd uitgenodigd. Voor het eerst in oktober 2014 is de Nadine Foundation, op uitnodiging van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 'in gesprek gegaan' met gevangenen. Plaats van handeling: PI Nieuwegein, in het kader van "Puinruimen", een van de bekende re-integratie programma's voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Hij vertelt 'uit het hart' over de moord op dochter Nadine en welke impact dit op de familie had en nog altijd heeft. Uit de vele positieve reacties blijkt deze 'confrontatie' van waarde voor de cursus. Van het een kwam het ander, inmiddels reist Jacques het hele land door en staat de teller op meer dan 100 lezingen in Penitentiaire Inrichtingen (PI's). Naast de spreekbeurten voor DJI zet de Nadine Foundation zich ook in voor andere partners in de keten. Reclassering, OM, Jeugdzorg, maar ook de stichtingen Exodus en SurAnt, instellingen die zich bezighouden met re-integratie van gedetineerden.
Boek
De spreekbeurten worden sterk ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug"dat de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius, in 2010 op de markt bracht. Inmiddels is de twaalfde druk verschenen, betekent een oplage van over de 20.000 stuks.
Herstel in Beeld
De vele activiteiten van de Nadine Foundation in het gevangeniswezen hebben ertoe geleid dat de stichting een aparte afdeling in het leven heeft geroepen. Het verzorgen van lezingen en workshops wordt een steeds toenemend onderdeel van de activiteiten van de Nadine Foundation.
Informatie
Zie voor meer informatie de facebookpagina van de afdeling Herstel in Beeld

Allerlaatste Nadine OK RunEr verschijnt een lijst met uitslagen als je klikt op de afbeelding hierboven

Dit jaar heeft op zondag 14 oktober de laatste editie plaatsgevonden van de Nadine OK Run. Het evenement heeft ieder jaar weer een aantal bijzonderheden in petto, zo ook dit jaar. Samen beeldden wij het woord VREDE uit door met alle deelnemers op de letters van het woord te gaan staan. Van bovenaf is er een foto van gemaakt door Jochem Feldberg van "The Flying Dutchmen", waarvoor onze dank. Diverse prominenten liepen mee, of waren aanwezig. Mark Rutte, Sander Dekker, Fred Teeven, Attje Kuiken, Merel Westrik. Allen gingen pal staan voor vrede. Voor alle deelnemers was er dit jaar een kans op mooie prijzen in de door Wanda samengestelde TOMBOLA. Heb jij meegelopen of meegeholpen?

Laat iets van je horen.
Ga naar het gastenboek van deze site of naar de facebookpagina van het evenement

Bears in Mind
Nadine was, evenals haar grote zus Jacqueline, dierenliefhebster pur sang. Beiden aten strikt vegetarisch vanaf hun tiende jaar. Tijdens een bezoekje aan het Berenbos in Ouwehands Dierenpark te Rhenen, hoorde Nadine over het ernstige dierenleed van beren in China en Vietnam. Het handelde hier over de galwinning. Thuisgekomen keerde zij haar spaarpot om en doneerde de helft van de inhoud aan de stichting Bears in Mind Hieraan wilde ze persé iets doen. Inmiddels is de Nadine Foundation, uit naam van Nadine, 'eigenaar' van een behoorlijk aantal kavels van het Berenbos.Nieuwe CD met liedjes voor Nadine!

Hierboven een afbeelding van de hoes van de tweede CD met liedjes voor Nadine. Initiatiefnemer is de vrijwilliger van het jaar te Tilburg, Hennie Jacobs. De presentatie van deze speciale CD vond plaats in 2018 in het wijkcentrum "Zuiderkwartier" te Tilburg met optredens van de deelnemende artiesten. Hun namen en overige informatie, klik daarvoor op het plaatje hierboven. Zou je één of meer CD's willen bestellen? Dat kan. Ze kosten 5 euro per stuk. Maak een bedrag over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 o.v.v. CD (verzendkosten bedragen 1,50 euro)


 

Nadines Fiere Farm

De Nadine Foundation heeft een warme band opgebouwd met Fier. Fier is een geweldige instelling, gevestigd in "De Veilige Veste" te Leeuwarden. Meiden uit ernstige geweldsituaties (jeugdprostitutie, huiselijk geweld, mensenhandel) worden hier opgevangen en begeleid. De goede contacten tussen Fier en de Nadine Foundation hebben geleid tot de totstandkoming van Nadines Fiere Farm. Een zorgboerderijtje dat inmiddels bestaat uit een onderkomen voor een hangbuikzwijntje, 2 ezeltjes, 4 schaapjes, geitjes en ganzen. Fier noemt het AAA = Animal Assisted Activities. Wij geloven, nee, wij weten dat dit werkt.


 

Project "Met Fataal naar School"

Een paar jaar geleden kwam de Nadine Foundation in contact met regisseur Jesse Bleekemolen van JSB Productions BV uit De Kwakel. Hij heeft een doeltreffend schoolproject opgezet ter bewustwording van zinloos geweld. Een indrukwekkende bioscoopfilm, welke in alle bioscopen van Nederland te zien is geweest en ook al te zien geweest is als musical in Nederlandse theaters. Scholen kunnen zich voor dit project inschrijven. De Nadine Foundation werkt mee d.m.v. publicaties en spreekbeurten. Een fotoreeks van zo'n bijeenkomst kun je zien door te klikken op deze link. Alle verdere relevante info over het project is beschikbaar op de website

Klik op de foto hieronder voor een uitgebreide promo over de inhoud van het project 

Recht van spreken

In 2014 ontvingen Wanda en Jacques Beemsterboer volledig onverwacht uit handen van ex-gevangenisdirecteur Frans Douw en ex-gedetineerde Toon Walravens, de "Recht van Spreken Award" van de stichting Herstel en Terugkeer. Zie hieronder, tussen andere herinneringen aan spreekbeurten in PI's, linksachter, de sculptuur. De bijbehorende oorkonde lees je HIER

Klik op de afbeelding voor een publicatie
in het Noordhollands Dagblad

 

Copyright © 2009-2011 Nadine Foundation. All rights reserved.