Stichting "Herstel in Beeld"

NIEUWS: Op 5 november 2020 zette Jacques Beemsterboer, vader van de vermoorde Nadine en bestuurslid van de Nadine Foundation, bij Actus Notarissen te Hoorn, zijn handtekening onder de statuten van deze nieuwe stichting.
Al zes jaren daarvoor werd vanuit de Nadine Foundation spreekbeurten gehouden in het gevangeniswezen onder de naam "Herstel in Beeld', een afdeling van deze stichting. Uit de beslissing dat de Nadine Foundation eind 2021 (na 15 jaren achtereen actief te zijn geweest) zal ophouden te bestaan, werd het idee geboren de activiteiten in het gevangeniswezen, de Reclassering, het OM, de Politie en Jeugdzorg onder te brengen in een nieuwe organisatie, de Stichting "Herstel in Beeld".

Per 1 januari 2021 gaat de stichting officieel van start. De agenda vult zich inmiddels al met afspraken voor lezingen in Penitentiaire Inrichting voor gedetineerden, vaak in het kader van het bekende re-integratie programma "Puinruimen".
Inmiddels al 6 jaren verzorgt de Nadine Foundation deze lezingen. Het verhaal, door Jacques Beemsterboer uit het hart verteld, wordt ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug", geschreven door de moeder van Nadine.

ACTIE: Gedurende het gehele jaar 2021 zullen alle, bij een lezing aanwezige, gedetineerden gratis een exemplaar van de vijftiende druk van het boek ontvangen (zolang de voorraad strekt).

Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld" is gevestigd te Doesburg, hieronder vind je de gegevens:

Postadres (geen bezoekadres): IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg
Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g.: 0031 610208400)


KvK nr: 80816657


Het bestuur:

Voorzitter: Monica van Splunteren-Kuppens, financieel controleur
Secretaris: Selina Bakker, deskundige jeugdzorg
Penningmeester: Jacques Beemsterboer, ervaringsdeskundige
/spreker/contactpersoon voor de stichting


Bestuursadviseur: Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine, bestuurslid Nadine Foundation,
auteur boek "Mam, ik bel je zo terug"

Mail-contact kan je opnemen via Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld

Voor de Stichting Herstel in Beeld is een ANBI status aangevraagd
De Stichting Herstel in Beeld is niet BTW-plichtig


ANBI regels:


* De naam van de instelling:
Stichting "Herstel in Beeld"
* Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 861810892
Kamer van Koophandel 80816657. De stichting is niet BTW-plichtig
* Bestuurssamenstelling:
De stichting wordt geleid door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De namen zijn hierboven vermeld
* Doelstelling en beleidsplan van de stichting:
De stichting verzorgt lezingen en workshops voor gedetineerden en medewerkers in het gevangeniswezen.
Doel is het bevorderen van slachtofferbewustzijn bij gedetineerden, maar ook herstelgericht werken door medewerkers in het gevangeniswezen, de reclassering, de politie, het OM en andere instanties
* Het beloningsbeleid:
De stichting kent GEEN beloningen voor bestuurders en leden van de werkgroep
* Financiele verantwoording:
De stichting gaat per 1 januari 2021 van start, een jaarverslag van de activiteiten volgt na verloop van tijd
Een helder financieel overzicht van het afgelopen jaar volgt eind 2021

Een afbeelding van het boek "Mam, ik bel je zo terug", vind je HIER
Het boek kost 12,50 en 17,50 als deze wordt opgestuurd

Een afbeelding van een publicatie over een spreekbeurt in de gevangenis (Koepel) te Haarlem in de Telegraaf van maart 2015 vind je HIER


1 december 2020:
AVRO TROS programma Op1
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gebruikt boek "Mam, ik bel je zo terug" in gevangenissen om gedetineerden aan het denken te zetten

* AGENDA HERSTEL IN BEELD 2021 *

Woensdag 17 februari:
Drenthe, lezing via beeldbellen. Onder meer: Reclassering, OM, Politie, ketenbijeenkomst. Samenwerking in ex-partner stalkingszaken
Woensdag 3 maart:
Friesland, lezing via beeldbellen. Onder meer: Reclassering, OM, Politie, ketenbijeenkomst. Samenwerking in ex-partner stalkingszaken
Vrijdag 12 maart:
PI Nieuwersluis vrouwengevangenis, spreekbeurt voor gedetineerden. Programma: "Puinruimen"
Maandag 15 maart:
PI Arnhem, spreekbeurt voor gedetineerden. Programma: "Puinruimen"
Woensdag 17 maart:
Groningen, lezing via beeldbellen. Onder meer: Reclassering, OM, Politie, ketenbijeenkomst. Samenwerking in ex-partner stalkingszaken
Donderdag 8 april:
PI Alphen aan den Rijn, spreekbeurt voor gedetineerden. Programma: "Puinruimen"
Woensdag 27 oktober:
PI Middelburg, 3 spreekbeurten voor gedetineerden en medewerkers. "Reintegratie/slachtofferbewustzijn"
Datum volgt:
PI Ter Apel, Opleidingsinstituut van DJI, lezing met titel "Mam, ik bel je zo terug". Training Herstel - en Slachtoffergericht werken voor ambassadeurs van deze inrichting (uitgesteld vanwege corona)
Datum volgt:
Nijkerk, Congrescentrum "De Schakel". Spreekbeurt met titel "Mam,ik bel je zo terug" tijdens landelijke vrijwilligersbijeenkomst voor Exodus Nederland (uitgesteld vanwege corona)