Stichting "Herstel in Beeld"

NIEUWS: Op 5 november 2020 zette Jacques Beemsterboer, vader van de vermoorde Nadine en bestuurslid van de Nadine Foundation, bij Actus Notarissen te Hoorn, zijn handtekening onder de statuten van deze nieuwe stichting.
Al zeven jaren daarvoor werden vanuit de Nadine Foundation spreekbeurten gehouden in het gevangeniswezen (voor personeel en gedetineerden) onder de naam "Herstel in Beeld', een afdeling van deze stichting. Uit de beslissing dat de Nadine Foundation eind 2022, na 16 jaren achtereen actief te zijn geweest, zal ophouden te bestaan, werd het idee geboren de activiteiten in het gevangeniswezen, de Reclassering, het OM, de Politie en Jeugdzorg voort te zetten vanuit een nieuwe organisatie, de stichting "Herstel in Beeld".

Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten officieel gestart. De agenda heeft zich inmiddels (ondanks Corona) al redelijk gevuld met afspraken voor lezingen in Penitentiaire Inrichting voor gedetineerden, vaak in het kader van bekende re-integratie programma's. Soms digitaal vanwege het gevaar voor besmetting. Maar gelukkig ook vaak fysiek.
Het verhaal, door Jacques Beemsterboer uit het hart verteld, wordt ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug", geschreven door de moeder van Nadine. (boek is ook in het Engels beschikbaar)
Bestel "Mam, ik bel je zo terug" door overmaking van 17,50 euro op bankrekeningnummer NL16ABNA 0544 0840 39 t.n.v. Nadine Foundation. Vergeet niet je adres te vermelden op de bankopdracht of laat de betaling begeleiden door een mailtje naar: Jacques Beemsterboer

ACTIE: Tot einde 2022 zullen alle, bij een lezing aanwezige, gedetineerden gratis een exemplaar van de vijftiende druk van het boek ontvangen (let op! zolang de voorraad strekt, daarna zo mogelijk de Engelse versie)

Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld" is gevestigd te Doesburg, hieronder vind je de gegevens:

Postadres (geen bezoekadres): IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg
Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g.: 0031 610208400)


KvK nr: 80816657


Het bestuur:

Voorzitter: Monica van Splunteren-Kuppens, financieel controleur
Secretaris: Selina Bakker, deskundige jeugdzorg
Penningmeester: Jacques Beemsterboer, ervaringsdeskundige
/spreker/contactpersoon voor de stichting
Bestuurslid: Jacqueline Huisman, ervaringsdeskundige, therapeute/spreker

Jacqueline verzorgt een zeer boeiende lezing. Zij is te bereiken door een klik op haar afbeeldingBestuursadviseur: Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine, bestuurslid Nadine Foundation,
auteur boek "Mam, ik bel je zo terug"

Mail-contact kan je opnemen via Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld

De Stichting Herstel in Beeld is niet BTW-plichtig


==================


* * * * * AGENDA STICHTING HERSTEL IN BEELD 2021/2022 * * * * *


Donderdag 20 januari 2022:
Zutphen, spreekbeurt met titel "Mam, ik bel je zo terug" voor medewerkers van Tactus Verslavings Reclassering
Donderdag 20 januari:
PI Alphen ad Rijn, herstelgesprekken met gedetineerden. Vervolg op eerdere lezing
Woensdag 26 januari:
Den Haag, lezing voor deelnemers aan het Exodus programma. Betreft gedetineerden in de laatste fase van hun detentie
Maandag 14 maart:
PI Arnhem, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen'
Datum volgt:
PI Ter Peel vrouwengevangenis, spreekbeurt voor gedetineerden. In kader van "Slachtofferbewustzijn"
Datum volgt:
PI Heerhugowaard, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratie-programma: "Lef-Hebben"
Donderdag 15 september:
Drachten, spreekbeurt voor de Zedenrecherche Noord-Nederland. Aandachtspunt is: (ex) partner stalking

Stichting "Herstel in Beeld" is ANBI:Klik voor de regels op het logo hierboven

Een helder financieel overzicht van het afgelopen jaar volgt eind 2021

Een afbeelding van het boek "Mam, ik bel je zo terug", vind je HIER
De Nederlandse versie kost in de boekhandel 12,50 euro en 17,50 als deze vanuit de Nadine Foundation wordt opgestuurd.
Let op! De Engelse titel is uitsluitend bij de Nadine Foundation beschikbaar. Bestellen is mogelijk door een overmaking op bovenstaand banknummer, begeleid door een berichtje naar Herstel in Beeld

====================================

27 oktober 2021:
Omroep Zeeland
Lezing door ouders van vermoorde dochter maakt indruk in PI Middelburg

15 februari 2021:
Tweede Bianchi Herstelrecht Courant
Op 15 februari 2011 werd de Bianchi Herstelrecht Stichting opgericht, lees hier wat "Herstelrecht" feitelijk inhoudt

1 december 2020:
AVRO TROS programma Op1
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gebruikt boek "Mam, ik bel je zo terug" in gevangenissen om gedetineerden aan het denken te zetten

21 november 2019:
Dagblad van het Noorden
Verslag van de lezing voor gedetineerden en medewerkers van de PI Ter Apel

21 november 2019:
RTV Noord, Nieuws
Lezing door Jacques Beemsterboer: "Verhaal over gruwelmoord op dochter moet gevangenen tot inkeer brengen"

11 november 2019:
Uitzending Eenvandaag
"Het effect van spreekbeurten in gevangenissen"

14 maart 2015:
Uitgebreide reportage over de lezing voor gedetineerden in de Koepelgevangenis te Haarlem
Jacques Beemsterboer spreekt met een groep van 34 gedetineerden in de Koepel