ï  

De Nadine Foundation gaat stoppen. Hierboven zie je alvast de cover van het "Eindboek". Aan het einde van 2022 zet de familie Beemsterboer er een punt achter na 15 jaren van acties en activiteiten ter bestrijding van geweld en bevordering van dierenwelzijn. Emotioneel? Ja, maar het is goed. Het ontstaan en het doel wordt
HIER helder uitgelegd.

Waar stond de stichting voor?

Per eind 2022 zal de stichting dus officieel worden opgeheven.
Maar let op! Het verzorgen van lezingen door Jacques Beemsterboer zal worden voortgezet vanuit een nieuwe organisatie:

"Herstel in Beeld"

Wil jij alles weten over de dramatische gebeurtenis rond de moord op Nadine en welke impact dit op de familie Beemsterboer heeft gehad en nog altijd heeft? Je kunt hier alles over lezen in het boek "Mam, ik bel je zo terug", dat hieronder is afgebeeld. Het boek is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels
Nadine leeft zoals vele andere jonge meiden, dynamisch en bruisend. Op haar zeventiende krijgt ze vlinders in haar buik, ze wordt verliefd op Gerold. Hun relatie ontwikkelt zich, ze beleven mooie momenten samen. Maar er komen geleidelijk ook donkere wolken...........
 

Dit boek is geschreven door de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius. Van het boek is inmiddels de 17de druk (meer dan 25.000 stuks). Het is een "must read" voor jonge mensen. Een meisje reageerde per email: "Nadine, jij hebt mijn ogen geopend"

Bestellen gaat simpel:
Maak € 17,50 (incl. € 5,00 verpakkings- en verzendkosten) over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 met vermelding van naam en adres. LET OP! De Engelse versie met titel: "Call You Right Back, Mum" is gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt

NIEUWS: In de nieuwste uitgave van het boek is een extra hoofdstuk toegevoegd, een opdate van de familie en een brief van de dader uit 2009

Kort na het verschijnen van haar boek in 2010 had schrijfster Wanda Beemsterboer
de eer te Doetinchem haar boek te mogen overhandigen aan (toentertijd koningin) Beatrix Een jaar daarna gaf de vorstin bij een tweede ontmoeting aan het boek te hebben gelezen en zeer onder de indruk te zijn.

Een spreekbeurt/workshop bestellen voor gezelschap, school of club? Stuur een aanvraag per mail naar de stichting Herstel in Beeld o.v.v. lezing "Mam, ik bel je zo terug"

  

Dit is op iedere locatie door heel Nederland en Belgie, in het Nederlands en Engels mogelijk. Informeer naar de vergoeding, welke geldt als inkomstenbron voor de stichting Herstel in Beeld. Deze stichting participeert ook in verschillende landelijke schoolprojecten

  

Publiciteit: Een opsomming van radio en tv uitzendingen, alsmede geschreven artikelen over de Nadine Foundation vind je door te klikken op het plaatje hierboven of heel uitgebreid via de zoekmachine van: GOOGLE


 

Diverse links

De Nadine Foundation is, naast deze website, te vinden op Facebook en YouTube door te klikken op één van de onderstaande icoontjes. Snapshot, Twitter en Instagram etc. heeft het bestuur allemaal bewust links laten liggen.....

Lezingen/workshops/gastlessen

10 edities Nadine OK Run

Afscheid van Nadine
 

Agenda stichting
Herstel in Beeld

Nederland, momenteel loopt er een project met een Lego Workshop, indien gewenst gepaard gaande met een lezing over Nadine en een thema. Deze is super geschikt voor scholen en gemeenschappen. Voor meer informatie, bel met Jacques Beemsterboer 06-27265357 of stuur een mail naar info@nadinefoundation.nl

================

Project "Uitgaan of naar de les, waarom met een mes?"

Actie van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) i.s.m. de Nadine Foundation. "Uitgaan of naar de les, waarom met een mes?" is de slogan van het project om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en met hen in gesprek te gaan over toenemende gebruik van steekwapens

Voor meer info over het FNG project of het aanvragen van een lezing, scroll naar: Stichting "Herstel in Beeld" o.v.v. lezing "Project steekwapens op school"
 

Comite van aanbeveling

José Kok, Zoöloge
Ouwehands Dierenpark
Linda Terpstra, directeur Fier/CKM
Nadine Broersen, topatlete
Merel Westrik, TV presentator
Marjan van den Berg, auteur
Anita Witzier, TV presentator
Fred Teeven, oud staatssecretaris
Onno van Veldhuizen,
lid Raad van State
Frederik de Groot, acteur, regisseur
 

Stichting PSG

  

Klik op de foto hierboven voor een blik op de site van de Stichting PSG

De organisatie is in handen van de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort Stichting PSG, i.s.m. het Huis van de Pelgrim.
Heb jij door geweld een dierbare verloren en wil je daar in 2021 met lotgenoten in bedevaartsoord Lourdes, onder vakkundige begeleiding, bij stilstaan? Of heb je een vraag, stuur een mail naar de Stichting PSG: Nelleke Swinkels - van de Vorst

Veel info vind je ook in het
Stichting PSG jaarverslag 2021

  
ANBI status voor Nadine Foundation:

Voor alle relevante informatie over de ANBI status, klik op het logo hiernaast

 


 

Ook na de opheffing van de Nadine Foundation is het voortbestaan en onderhoud van het monument
"De Vlinderrots" gegarandeerd

Klik voor actuele informatie over de Vlinderrots de facebookpagina van de Nadine Foundation aan op de afbeelding hierboven.

De Vlinderrots is een monument voor slachtoffers van geweld voor de provincie Noord Holland.

Belangrijk: Heeft u door geweld, binnen de provincie Noord-Holland, een dierbare verloren en wilt u hem/haar met een vlinder met zijn/haar naam op het monument gedenken? Neem contact op d.m.v. een mail naar: stichting "Herstel in Beeld" of bel: 06-27265357. Aan het plaatsen van een vlinder met naam zijn geen kosten verbonden

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit bijzondere monument:
Natuursteenbedrijf Dapper en Harder Hoorn


 

NIEUWS:

Nieuwe stichting "Herstel in Beeld"
per 1 januari 2021Als je klikt op het logo hierboven, kom je op de officiele website van de Stichting Herstel in Beeld

Lezingen
Kort na het overlijden van dochter Nadine zijn Wanda en Jacques Beemsterboer begonnen om in Hoorn, en later door heel Nederland spreekbeurten te houden op scholen, gemeenten, verenigingen en groepen waarvoor zij werden uitgenodigd.
In oktober 2014 is de Nadine Foundation, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het eerst 'in gesprek gegaan' met gedetineerden. Plaats van handeling: PI Nieuwegein, in het kader van "Puinruimen", een van de bekende re-integratie programma's voor ingeslotenen in Nederlandse gevangenissen. De ouders van Nadine vertellen 'uit het hart' over de moord op dochter, wat er aan vooraf ging en welke impact dit op de familie had en nog altijd heeft. Uit de vele reacties blijkt deze 'confrontatie' van waarde voor de aanwezigen. Van het een kwam het ander. Er kwam een nieuwe stichting met de naam: "Herstel in Beeld", inmiddels reist Jacques het hele land door en staat de teller op meer dan 200 lezingen in detentie centra en penitentiaire inrichtingen voor gedetineerden en medewerkers. Naast de activiteiten voor DJI zet de stichting zich d.m.v. lezingen en workshops ook in voor partners in de keten. Vele malen inmiddels spraken zij voor medewerkers van politie, reclassering, OM, jeugdzorg, maar ook stichtingen als Exodus en SurAnt. De laatst twee genoemde instellingen houden zich op veel manieren bezig met huisvesting en re-integratie van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.
Boek
De spreekbeurten worden krachtig ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug" dat de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius, in 2010 schreef en op de markt bracht. Inmiddels gaat het boek richting de achttiende druk, hetgeen betekent een oplage van over de 25.000 stuks.
Herstel in Beeld
Nadat er was besloten de Nadine Foundation per eind 2022 op te heffen, nam Jacques het initiatief om een nieuwe stichting in het leven te roepen om zijn werk in het gevangeniswezen en haar ketenpartners voort te zetten. Het verzorgen van lezingen en workshops behoort inmiddels tot de kerntaken van Jacques, terwijl Wanda zich op dit moment hoofdzakelijk richt op het vervaardigen van een "Eindboek Nadine Foundation"en het vervolg op "Mam, ik bel je zo terug"
Informatie
Zie voor meer informatie de facebookpagina van de stichting "Herstel in Beeld"

Is vergeven mogelijk?Klik op de afbeelding hierboven en je leest het complete artikel, geschreven door Eric Molenaar van het NHD

Ooit, vlak na de moord op haar zusje Nadine gold Jacqueline als de meest boze van de familie. Zij was het die wilde dat Gerold, de moordenaar van Nadine zo lang mogelijk vast zou blijven zitten. Dat deed heel veel met haar. Maar, twee jaar geleden stond ze daar heel anders in, veel neutraler. Dat gaf haar zoveel innerlijke rust. Ze hoefde zich niet meer zo druk te maken. "Nu ben ik zover dat ik denk dat het hem en de maatschappij beter zal dienen als hij los zou kunnen komen van die TBS

NIET TE GELOVEN

Een grote rol speelde haar spirituele ontwikkeling. Ze volgde opleidingen om zichzelf en de zin van het bestaan op een dieper niveau te begrijpen.

Voor een aantal TV uitzendingen waarin Jacqueline vertelt over de weg die zij is gegaan om te komen tot vergeving, klik HIER en scroll naar 17 november 2019


 

PROJECT "LEGOMAN"

De De Nadine Foundation heeft langer dan een jaar behoorlijk wat afspraken voor activiteiten gemist door Corona. Denk aan het houden van spreekbeurten in scholen en gevangenissen. Deze tijd is echter toch nuttig besteed aan een nieuwe actie. Jacques heeft een heuse Lego expositie en workshop opgezet met een 150 tal grote en kleinere bouwsels. Eerst in de OBS De Horizon te Doesburg. Tweede editie was bij de vereniging "Meerzicht" te Scharwoude. De laatste keer in het najaar van 2021 in de ODBS De Wetelaar te Doesburg. Het project heeft een actueel thema meegekregen.
"Juist als het een moment tegenzit in het leven, zoek een positieve bezigheid en word weer blij"

28 juli 2022:
Leeuwarder Courant
Lego als therapie voor jongeren die geconfronteerd zijn (geweest) met geweld

Voor meer info: Jacques Beemsterboer 06-27265357

Klik op de foto (gemaakt door Henk Kuipers) hieronder voor de facebookpagina "Legoman"


 

Project "Zinvol Gesprek"

Jaren geleden kwam de Nadine Foundation in contact met regisseur Jesse Bleekemolen van JSB Productions BV uit De Kwakel. Scholen kunnen zich voor dit project inschrijven. De Nadine Foundation werkt mee d.m.v. publicaties en spreekbeurten. Reacties van leerlingen die bij de Q e A aanwezig zijn geweest te over, lees ze HIER
Bel voor meer info met Jacques Beemsterboer: 06-27265357. Een foto-impressie van zo'n bijeenkomst kun je zien door te klikken op deze link. Alle verdere relevante info over het project is beschikbaar op de website

Klik op de foto hieronder voor een promo over de inhoud van het project 

Recht van spreken

Wanda en Jacques Beemsterboer ontvingen volledig onverwacht uit handen van ex-gevangenisdirecteur Frans Douw en ex-gedetineerde Toon Walravens, de "Recht van Spreken Award" van de stichting Herstel en Terugkeer. Zie hieronder, tussen andere herinneringen aan spreekbeurten in PI's, linksachter, de sculptuur. De bijbehorende oorkonde lees je HIER

Klik op de afbeelding voor een publicatie
in het Noordhollands Dagblad

 

Copyright © 2009-2011 Nadine Foundation. All rights reserved.