Stichting "Herstel in Beeld"

NIEUWS:Uit de beslissing dat de Nadine Foundation eind 2022, na 16 jaren achtereen actief te zijn geweest, zal ophouden te bestaan, werd het idee geboren de activiteiten in het gevangeniswezen, de Reclassering, het OM, de Politie en Jeugd(gezins)zorg voort te zetten vanuit een nieuwe organisatie, de stichting "Herstel in Beeld".

De stichting verzorgt lezingen en (LEGO) workshops in geheel Nederland en Belgie voor gedetineerden en medewerkers.
Let op! De Lego workshops richten zich met name op ouder-kind contactmomenten voor gedetineerden. De primeur vond plaats in de PI Zuyderbos te Heerhugowaard op 18 september 2022.
Wat betreft de lezingen: Het verhaal over zijn dochter, door Jacques Beemsterboer vanuit het hart verteld, wordt ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug", geschreven door de moeder van Nadine. (lezing en boek zijn ook in het Engels te bestellen)
TIP: Boek kost 14,50 euro. Bankrekeningnummer: NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld.
Vergeet niet je adres te vermelden op de bankopdracht of laat de betaling begeleiden door een mailtje naar: Stichting "Herstel in Beeld"

Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld" is gevestigd te Doesburg,
contact kun je opnemen door het sturen van een email naar:

Jacques Beemsterboer

Of bel: 0031 627265357


KvK nr: 80 81 66 57


Het bestuur:

Voorzitter: Monica van Splunteren-Kuppens, financieel controleur
Secretaris: Selina Bakker, deskundige gezinszorg
Penningmeester: Jacques Beemsterboer, ervaringsdeskundige
/spreker/contactpersoon voor de stichting

Vrijwilliger speciale projecten: Jacqueline Beemsterboer, ervaringsdeskundige, therapeute/spreker

Jacqueline verzorgt een zeer boeiende lezing over haar proces wat leidde
tot vergeving van de moordenaar van haar zusje.
Zij is te bereiken door een klik op haar afbeelding hieronder
Bestuursadviseur: Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine
en auteur van het boek "Mam, ik bel je zo terug"

De Stichting Herstel in Beeld is niet BTW-plichtig


==================


* * * * * AGENDA STICHTING HERSTEL IN BEELD 2023 * * * * *


Dinsdag 21 februari 2023:
PI Ter Apel, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Road to Recovery"
Dinsdag 28 februari 2023:
PI Veenhuizen locaties Esserheem, spreekbeurt voor medewerkers met thema "vergeving" door Jacqueline
Donderdag 2 maart 2023:
PI Veenhuizen locaties Norgerhaven, spreekbeurt voor medewerkers met thema "vergeving" door Jacqueline
Donderdag 16 maart 2023:
PI Veenhuizen locatie Esserheem, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Maandag 20 maart 2023:
PI Alphen aan den Rijn, locatie Eikenlaan, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Dinsdag 21 maart 2023:
PI Alphen aan den Rijn, locatie Maatschapslaan, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Donderdag 14 april 2023:
PI Utrecht locatie vrouwengevangenis Nieuwersluis, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Dinsdag 6 juni 2023:
PI Veenhuizen locatie Norgerhaven, spreekbeurt voor gedetineerden in kader van programma "Puinruimen"

Stichting "Herstel in Beeld" is ANBI:Klik voor de regels op het logo hierboven

Een helder financieel overzicht van het jaar 2021 en 2022 zie je
door te klikken op de afbeelding hieronder28 juli 2022:
Leeuwarder Courant
Lego als therapie voor jongeren die geconfronteerd zijn (geweest) met geweld

27 oktober 2021:
Omroep Zeeland
Lezing door ouders van vermoorde dochter maakt indruk in PI Middelburg

15 februari 2021:
Tweede Bianchi Herstelrecht Courant
Op 15 februari 2011 werd de Bianchi Herstelrecht Stichting opgericht, lees hier wat "Herstelrecht" feitelijk inhoudt

1 december 2020:
AVRO TROS programma Op1
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gebruikt boek "Mam, ik bel je zo terug" in gevangenissen om gedetineerden aan het denken te zetten

21 november 2019:
Dagblad van het Noorden
Verslag van de lezing voor gedetineerden en medewerkers van de PI Ter Apel

21 november 2019:
RTV Noord, Nieuws
Lezing door Jacques Beemsterboer: "Verhaal over gruwelmoord op dochter moet gevangenen tot inkeer brengen"

11 november 2019:
Uitzending Eenvandaag
"Het effect van spreekbeurten in gevangenissen"

14 maart 2015:
Uitgebreide reportage over de lezing voor gedetineerden in de Koepelgevangenis te Haarlem
Jacques Beemsterboer spreekt met een groep van 34 gedetineerden in de Koepel