Stichting "Herstel in Beeld"

NIEUWS:Uit de beslissing dat de Nadine Foundation eind 2022, na 16 jaren achtereen actief te zijn geweest, zal ophouden te bestaan, werd het idee geboren de activiteiten in het gevangeniswezen, de Reclassering, het OM, de Politie en Jeugdzorg voort te zetten vanuit een nieuwe organisatie, de stichting "Herstel in Beeld".

Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten officieel gestart.De stichting verzorgt lezingen in geheel Nederland en Belgie voor gedetineerden en medewerkers.
Het verhaal over zijn dochter, door Jacques Beemsterboer vanuit het hart verteld, wordt ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug", geschreven door de moeder van Nadine. (lezing en boek zijn ook in het Engels beschikbaar)
TIP: Bestel het boek door overmaking van 17,50 euro (inclusief verpakkings - en verzendkosten) op bankrekeningnummer NL16ABNA 0544 0840 39 t.n.v. Nadine Foundation.
Vergeet niet je adres te vermelden op de bankopdracht of laat de betaling begeleiden door een mailtje naar: Stichting "Herstel in Beeld"

Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld" is gevestigd te Doesburg,
contact kun je opnemen door het sturen van een email naar:

Jacques Beemsterboer

Of bel: 0031 627265357


KvK nr: 80 81 66 57


Het bestuur:

Voorzitter: Monica van Splunteren-Kuppens, financieel controleur
Secretaris: Selina Bakker, deskundige jeugdzorg
Penningmeester: Jacques Beemsterboer, ervaringsdeskundige
/spreker/contactpersoon voor de stichting

Vrijwilliger speciale projecten: Jacqueline Beemsterboer, ervaringsdeskundige, therapeute/spreker

Jacqueline verzorgt een zeer boeiende lezing over haar proces wat leidde tot vergeving van de moordenaar van haar zusje.
Zij is te bereiken door een klik op haar afbeelding hieronder
Bestuursadviseur: Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine, bestuurslid Nadine Foundation,
auteur boek "Mam, ik bel je zo terug"

De Stichting Herstel in Beeld is niet BTW-plichtig


==================


* * * * * AGENDA STICHTING HERSTEL IN BEELD 2022/2023 * * * * *


Vrijdag 7 oktober:
Eindhoven, Landgoed Grote Beek. Ontmoetingsdag stichting "Herstel en Terugkeer" met titel "Recht van Spreken"
Donderdag 13 oktober:
PI Veenhuizen locaties Esserheem en Norgerhaven, spreekbeurten voor gedetineerden
Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Donderdag 20 oktober:
Den Haag, ministerie voor rechtsbescherming. Kennismakingsgesprek met minister Franc Weerwind
Dinsdag 25 oktober:
PI Alphen ad Rijn locatie Maatschapslaan, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Maandag 31 oktober:
PI Alphen ad Rijn locatie Eikenlaan, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Zondag 6 november:
Hoorn/Zwaag, bijeenkomst voor genodigden t.b.v. de afsluiting van de stichting 'Nadine Foundation' en presentatie Eindboek
Vrijdag 11 november:
PI Nieuwegein, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Woensdag 16 november:
PI Leeuwarden, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen"
Dinsdag 28 februari 2023:
PI Veenhuizen locaties Esserheem, spreekbeurt voor medewerkers met thema "vergeving" door Jacqueline
Donderdag 2 maart 2023:
PI Veenhuizen locaties Norgerhaven, spreekbeurt voor medewerkers met thema "vergeving" door Jacqueline

Stichting "Herstel in Beeld" is ANBI:Klik voor de regels op het logo hierboven

Een helder financieel overzicht van het jaar 2021 zie je
door te klikken op de afbeelding hieronder28 juli 2022:
Leeuwarder Courant
Lego als therapie voor jongeren die geconfronteerd zijn (geweest) met geweld

27 oktober 2021:
Omroep Zeeland
Lezing door ouders van vermoorde dochter maakt indruk in PI Middelburg

15 februari 2021:
Tweede Bianchi Herstelrecht Courant
Op 15 februari 2011 werd de Bianchi Herstelrecht Stichting opgericht, lees hier wat "Herstelrecht" feitelijk inhoudt

1 december 2020:
AVRO TROS programma Op1
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gebruikt boek "Mam, ik bel je zo terug" in gevangenissen om gedetineerden aan het denken te zetten

21 november 2019:
Dagblad van het Noorden
Verslag van de lezing voor gedetineerden en medewerkers van de PI Ter Apel

21 november 2019:
RTV Noord, Nieuws
Lezing door Jacques Beemsterboer: "Verhaal over gruwelmoord op dochter moet gevangenen tot inkeer brengen"

11 november 2019:
Uitzending Eenvandaag
"Het effect van spreekbeurten in gevangenissen"

14 maart 2015:
Uitgebreide reportage over de lezing voor gedetineerden in de Koepelgevangenis te Haarlem
Jacques Beemsterboer spreekt met een groep van 34 gedetineerden in de Koepel