Stichting "Herstel in Beeld"

NIEUWS: Op 5 november 2020 zette Jacques Beemsterboer, vader van de vermoorde Nadine en bestuurslid van de Nadine Foundation, bij Actus Notarissen te Hoorn, zijn handtekening onder de statuten van deze nieuwe stichting.
Al zeven jaren daarvoor werden vanuit de Nadine Foundation spreekbeurten gehouden in het gevangeniswezen (voor personeel en gedetineerden) onder de naam "Herstel in Beeld', een afdeling van deze stichting. Uit de beslissing dat de Nadine Foundation eind 2022, na 16 jaren achtereen actief te zijn geweest, zal ophouden te bestaan, werd het idee geboren de activiteiten in het gevangeniswezen, de Reclassering, het OM, de Politie en Jeugdzorg voort te zetten vanuit een nieuwe organisatie, de stichting "Herstel in Beeld".

Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten officieel gestart. De agenda vulde zich (ondanks Corona) direct met afspraken voor lezingen in Penitentiaire Inrichting voor gedetineerden, vaak in het kader van bekende re-integratie programma's. Soms digitaal vanwege het gevaar voor besmetting. Maar gelukkig ook vaak fysiek.
Het verhaal, door Jacques Beemsterboer over zijn dochter vanuit het hart verteld, wordt ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug", geschreven door de moeder van Nadine. (lezing en boek zijn ook in het Engels beschikbaar, informeer naar de kosten)
Bestel "Mam, ik bel je zo terug" door overmaking van 17,50 euro op bankrekeningnummer NL16ABNA 0544 0840 39 t.n.v. Nadine Foundation. Vergeet niet je adres te vermelden op de bankopdracht of laat de betaling begeleiden door een mailtje naar: Jacques Beemsterboer

Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld" is gevestigd te Doesburg, hieronder vind je de gegevens:

Postadres (geen bezoekadres): IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg
Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g.: 0031 610208400)


KvK nr: 80 81 66 57


Het bestuur:

Voorzitter: Monica van Splunteren-Kuppens, financieel controleur
Secretaris: Selina Bakker, deskundige jeugdzorg
Penningmeester: Jacques Beemsterboer, ervaringsdeskundige
/spreker/contactpersoon voor de stichting

Vrijwilliger speciale projecten: Jacqueline Huisman, ervaringsdeskundige, therapeute/spreker

Jacqueline verzorgt een zeer boeiende lezing over haar proces wat leidde tot vergeving van de moordenaar van haar zusje.
Zij is te bereiken door een klik op haar afbeelding hieronder




Bestuursadviseur: Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine, bestuurslid Nadine Foundation,
auteur boek "Mam, ik bel je zo terug"

Mail-contact kan je opnemen via Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld

De Stichting Herstel in Beeld is niet BTW-plichtig


==================


* * * * * AGENDA STICHTING HERSTEL IN BEELD 2022 * * * * *


Donderdag 20 januari:
Zutphen, spreekbeurt met titel "Mam, ik bel je zo terug" voor medewerkers van Tactus Verslavings Reclassering
Vrijdag 25 februari:
PI Nieuwersluis vrouwengevangenis, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen'
Dinsdag 5 april:
PI Alphen aan den Rijn, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen'
Woensdag 6 april:
Pathe Groningen. Lezing voor medewerkers Politie Eenheid Noord Nederland en instantie "Veilig Thuis"
Donderdag 12 mei:
Middelburg, lezing voor medewerkers Slachtofferhulp Nederland
Maandag 30 mei:
PI Arnhem, spreekbeurt voor gedetineerden. Re-integratieprogramma "Puinruimen'
Donderdag 15 september:
Drachten, spreekbeurt voor de Zedenrecherche Noord-Nederland. Aandachtspunt is: (ex) partner stalking

Stichting "Herstel in Beeld" is ANBI:



Klik voor de regels op het logo hierboven

Een helder financieel overzicht van het jaar 2021 zie je
door te klikken op de afbeelding hieronder



==================



==================

27 oktober 2021:
Omroep Zeeland
Lezing door ouders van vermoorde dochter maakt indruk in PI Middelburg

15 februari 2021:
Tweede Bianchi Herstelrecht Courant
Op 15 februari 2011 werd de Bianchi Herstelrecht Stichting opgericht, lees hier wat "Herstelrecht" feitelijk inhoudt

1 december 2020:
AVRO TROS programma Op1
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gebruikt boek "Mam, ik bel je zo terug" in gevangenissen om gedetineerden aan het denken te zetten

21 november 2019:
Dagblad van het Noorden
Verslag van de lezing voor gedetineerden en medewerkers van de PI Ter Apel

21 november 2019:
RTV Noord, Nieuws
Lezing door Jacques Beemsterboer: "Verhaal over gruwelmoord op dochter moet gevangenen tot inkeer brengen"

11 november 2019:
Uitzending Eenvandaag
"Het effect van spreekbeurten in gevangenissen"

14 maart 2015:
Uitgebreide reportage over de lezing voor gedetineerden in de Koepelgevangenis te Haarlem
Jacques Beemsterboer spreekt met een groep van 34 gedetineerden in de Koepel