Secretariaat Stichting "Herstel in Beeld":
Jacques Beemsterboer, contactpersoon: 06-27265357
bij geen gehoor: 06-10208400

Bellen is OK, maar je kunt ook een mail sturen naar:: Jacques

Bankrelatie: NL19RBRB 0205 0516 77 t.a.v. Stichting Herstel in Beeld


KvK nr: 80 81 66 57


Bestuur van de stichting:

Monica Kuppens, voorzitter en fin. controler
Jacques Beemsterboer, penningmeester en spreker (contactpersoon)
Selina Bakker, secretaris

Bestuursadviseur: Wanda Beemsterboer-Avenarius, auteur "Mam, ik bel je zo terug"

Speciale projecten:

Jacqueline Beemsterboer, zus van Nadine/harttherapeute/veiligheid

Website beheer:

Jacques Beemsterboer


Algemeen mailadres: Jacques Beemsterboer