Informatieve links

 

Fier Leeuwarden

Stichting Zijweg

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Fonds Slachtofferhulp

Slachtofferwijzer

Stichting PSG

Stichting Herstel en Terugkeer

Nationale Hulpverlenersdag

Weblog Nadine Foundation/Jacques Beemsterboer

Restorative Justice (RJN)

Dag Herdenken Geweldslachtoffers


Bears in Mind

Wakker Dier

Vergeten Dierentocht

Er is een doel welke de Nadine Foundation speciaal onder de aandacht wil brengen. Fier Fryslan, klik op de foto hieronder:

 

 

 


Let op! Gevallen van dierenleed kun je melden bij de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID).
De Nadine Foundation heeft geen bevoegdheid om op te treden tegen dierenmishandeling, maar de LID wel.
Contactgegevens van de LID zijn: telefoon 0900-2021210 (10 ct p.min.) / fax: 070-3240595.

 

 

Copyright ©2011, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.