Samenwerking Nadine Foundation met vele anderen levert duizenden euro's op voor War Child

Wanda en Jacques Beemsterboer hebben aan War Child in Amsterdam, namens de Nadine Foundation, twee cheques ter waarde van resp. 5000 en 2000 euro overhandigd. Het gaat om een deel van de opbrengst van de dvd en opbrengsten uit andere activiteiten die voor en door de Foundation zijn georganiseerd.

Voor de agenda van de Nadine Foundation kijk op de homepage.

Ook de dieren lagen Nadine na aan het hart. Hiervoor staan ook nog veel acties op het programma voor de stichting Alertis.
Naar aanleiding van de eerste cheque (5000) voor War Child stond in het Noordhollands Dagblad 14 augustus:

’Dit is voor War Child een heel bijzondere gift’

door leo van gelderen

AMSTERDAM - Actiecoördinator Iris Heijmans van War Child was heel duidelijk over de gift van vijfduizend euro van de Nadine Foundation. Gisterochtend overhandigden de ouders van de vorig jaar op 2 december vermoorde Nadine Beemsterboer uit Hoorn de cheque op het hoofdkantoor van War Child in Amsterdam.

Iris Heijmans: ,,Wij vinden deze gift bijzonder omdat de ouders Jacques en Wanda na dit vreselijke verlies toch de drijfveer hebben om deze ramp om te buigen in iets positiefs als de Nadine Foundation. Hun denken past helemaal in de manier waarop ook onze organisatie in de maatschappij staat. En probeert te helpen waar kan.’’
Vader Jacques Beemsterboer: ,,We hebben de foundation in de geest van Nadine opgezet. Zij was altijd enorm begaan met kwetsbare mensen en dieren. War Child bekommert zich op een geweldige manier om kinderen die door geweld in de knel zijn geraakt.’’ Moeder Wanda vult aan: ,,Wij weten zeker dat Nadine zich voor honderd procent had kunnen vinden in deze keus.’’


Iris Heijmans (onder) en Fenna ten Berge van War Child met Wanda en Jacques Beemsterboer bij de chequeverzameling van de organisatie.
Foto War Child

Het blijft overigens niet bij deze ene cheque en actie voor en met War Child. Fenna ten Berge, stageloper bij de organisatie: ,,Ik studeer op de Hogeschool Inholland in Haarlem management en entertainment. Ik ben hier op mijn plek omdat in onze hulp aan getraumatiseerde kinderen veel met muziek en dans zit. De dvd ’Nadine, Inspired by you’ ga ik aan de man brengen op school. Vijf euro is geen onoverkomelijk bedrag en met de opbrengst wordt weer veel goeds gedaan.’’
De afgelopen periode maakte War Child via de website melding van de samenwerking met de Nadine Foundation. ,,We hebben daar veel positieve mailtjes en telefoontjes over gehad’’, zegt Iris Heijmans. ,,De mensen ervaren dit als zoiets zinvols. We hebben met Jacques en Wanda nog een aantal acties op stapel staan.’’
Wanda: ,,Maar daar komen wer later mee in de lucht. Het wordt in ieder geval een grootscheeps evenement.''


Bron: Noordhollands Dagblad.


De motivatie van het bestuur van de Nadine Foundation om voor War Child te kiezen was:

Muziek is universeel en brengt kinderen samen. Het helpt kinderen in oorlogsgebieden om hun emoties te uiten en ervaringen te verwerken.

Nadine haar grote hobby was muziek en dans.

En daarnaast verafschuwde zij geweld. Geweld tegen mensen en dieren.

Er is gekozen voor War Child omdat de Foundation volledig achter de doelstelling en werkwijze van War Child staat; Kinderen horen geen soldaat te zijn! Nadine wilde de wereld een beetje beter maken, War Child zorgt daar voor. Onder meer met muziek en dans. Nadines passie.


Nadine op de nieuwspagina van War Child
Zie ook nieuwsbericht 11 mei 2007

 

Copyright ©2009, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.