Nadine Foundation en ANBI

 

Hieronder de informatie over de stichting volgens de ANBI regels 2014:

* De naam van de instelling:
Stichting Nadine Foundation

* Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 8175.90.791
Kamer van Koophandel 37.13.05.50. De stichting is niet BTW-plichtig

* Het post- (geen bezoek-) adres van de instelling:
IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg

* Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting:
De Nadine Foundation bestrijdt geweld en bevordert dierenwelzijn, d.m.v. publicaties, lezingen, organiseren van evenementen tegen geweld

* De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Verwezenlijken van de dromen van de door moord overleden dochter van Jacques en Wanda Beemsterboer. Dit is landelijke bekendheid nastreven en daarmee geweld bestrijden en dierendoelen ondersteunen

* De namen en functies van de bestuurders:
Voorzitter: Monica Kuppens, Secretaris: Wanda Beemsterboer, Penningmeester: Jacques Beemsterboer, bestuurslid: Selina Bakker en bestuurslid: Ingrid Poort van Ingen

* Het beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningen voor bestuurders, anders dan de toegestane vrijwilligersbijdrage

* Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie: de homepage van de Nadine Foundation

* Een financiele verantwoording:
Per eind 2021

Baten en lasten met toelichting van het afgelopen 7 jaren zie je hieronder (klik op de afbeelding):

 

 

 

 

  Copyright ©2011, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.