Secretariaat Stichting Herstel in Beeld:

Postadres: IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg

Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g. 0031 610208400)


KvK nr: 80816657


Mail-contact kan je opnemen via Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld

Stichting Herstel in Beeld is een ANBI
De stichting is niet BTW-plichtig.