Secretariaat Stichting Herstel in Beeld:Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g. 0031 610208400)


KvK nr: 80 81 66 57


Mail-contact kan je opnemen via Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak 22,22 euro over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld en ontvang
als welkomsgeschenk het boek "Verbonden door Nadine" (zie de afbeelding rechts boven).

Stichting Herstel in Beeld is een ANBI
De stichting is niet BTW-plichtig.