Nadine Foundation en Jack Keijzer organiseren
de Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)
met de medewerking en deelname van velen!


Wie waren er allemaal bij betrokken:

Fatina van het Kaar (Gemeente Hoorn),
vertegenwoordigt de gemeente Hoorn.

Arwin Tamminga (Nadine Foundation, speciale projecten),
voor alle technische zaken bij de optredens van de artiesten.

Maarten Stenekes en Maarten Wiegers (Stenekes en Wiegers Events),
levering en opbouw van het podium, het licht en het geluid.

John Buis,
voor de opvang en begeleiding van de individuele artiesten.
Rosanne Jeurissen,
voor de opvang van de koren en groepen artiesten.
Ilona Hasselt,
leidde het team gastdames bij de opvang van de nabestaanden en de genodigden.
Rien Stout (Nadine Foundation, adviseur),
leidde de Dag vanaf het buitenpodium en adviseert de Nadine Foundation.

Jack Keijzer,
ving de hoogwaardigheidsbekleders op, leidde de PR en de werkgroep rond het Lint.
Wieneke Jeurissen en Carla Schouten,
bemanning koffiestand Nadine Foundation.
Wanda, Jacqueline en Jacques Beemsterboer (Nadine Foundation),
organisatie algemeen.

Cees van Diepen (toneelmeester Parkschouwburg),
nam de techniek in de Parkschouwburg voor zijn rekening.

Marian Tromp en Eva Nooy (bedrijfsleiding Parkschouwburg),
voor de organisatie bijeenkomst nabestaanden in de Schouwburg.

Rita Feld (Rita Feld Uitvaartzorg),
leidde de gang van zaken tijdens de informatiemarkt.

Patrick Willemse (Xavier Video Productions).
voor een professioneel videoverslag van de DHG. Meer informatie lees je hier

Frank Meissen (Politie Hoorn),
voor de veiligheid tijdens de mars met het Lint door het centrum van Hoorn.

Theo Mes (voorzitter Nadine Foundation),
voor bemanning van de Nadine Foundation stand en een prachtige fotoreportage.

Ron Sligting (Stichting Evenementen Stad Hoorn),
Ron leidde alle werkzaamheden die SESH voor de DHG deed.
SESH beschikte op de Dag over een 5-tal vrijwilligers.


De lijst van personen, bedrijven en instanties die verder nog meegeholpen hebben om de DHG tot een succes te maken,
is inmiddels te groot geworden om híer te publiceren,
maar tegen allen zeggen wij, HEEL, HEEL HARTELIJK DANK!

Deze lijst is wel te zien op de site van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers.

Deelname.

Voorop stond dat in feite iedereen van harte uitgenodigd was om de Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) bij te wonen. Om de doelstellingen** van deze dag te verwezenlijken was een grote belangstelling essentieel! Via het internet, de vele publicaties in de reguliere media en mond tot mondreklame hebben we zoveel mogelijk mensen weten te bereiken. Vanzelfsprekend werden de leden en deelnemers van de drie lotgenoten contactgroepen via de gebruikelijke wegen op de hoogte gesteld. Zij hebben zich voor 1 september a.s. als deelnemer van de DHG opgegeven bij de stichting ADS, t.a.v. Martin Roos, Patrijslaan 51, 2675 VT Honselersdijk. Voor hen was een speciaal programma samengesteld.

Bezoekers die niet het speciale programma van de nabestaanden, lotgenoten en genodigden volgden, behoefden zich niet aan te melden. Het complete programma op het buitenpodium, alswel de informatiemarkt in de Schouwburg, was voor een ieder vrij toegankelijk.

Voor belangstellenden die niet in de gelegenheid waren om op zaterdag 20 september naar de DHG in Hoorn te komen was het natuurlijk ook mogelijk om in eigen heheer, in de eigen woonomgeving een Herdenking te organiseren of op andere wijze blijk te geven van betrokkenheid. Dit kon en kan nog steeds bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen in het Gastenboek van de website van de DHG (www.herdenken-geweldslachtoffers.nl) of het sturen van een brief naar het Organisatiecomité. Van belang was dat we, waar dan ook in Nederland, samen om 14.38 uur, twee minuten stil waren om onze, door geweld om het leven gekomen, kinderen/kleinkinderen te gedenken.

**Doelstellingen van de DHG

De drie initiatiefnemende verenigingen (ADS, VOVK en VVRS) beogen met de DHG een landelijk signaal af te geven tegen het toenemende geweld, de slachtoffers te gedenken en de nabestaanden van slachtoffers van ernstig geweld een hart onder de riem te steken.

Oproep aan betrokken webmasters in Nederland:

Doe mee een vuist te maken tegen zinloos geweld
en plaats een link van deze dag op uw website, bij voorbaat dank.http://www.herdenken-geweldslachtoffers.nl

 

 

Copyright ©2009, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.