Nadine Foundation en ANBI

 

Hieronder de informatie over de stichting volgens de ANBI regels 2014:

* De naam van de instelling:
Stichting Nadine Foundation

* Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
Kamer van Koophandel 37.13.05.50. De stichting is niet BTW-plichtig

* Het post- of bezoekadres van de instelling:
IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg

* Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting:
De Nadine Foundation bestrijdt geweld en bevordert dierenwelzijn, d.m.v. publicaties, lezingen, organiseren van evenementen tegen geweld

* De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Verwezenlijken van de dromen van de door moord overleden dochter van Jacques en Wanda Beemsterboer. Dit is landelijke bekendheid nastreven en daarmee geweld bestrijden en dierendoelen ondersteunen

* De namen en functies van de bestuurders:
Voorzitter: Monica Kuppens, Secretaris: Wanda Beemsterboer, Penningmeester: Jacques Beemsterboer, bestuurslid: Selina Bakker en bestuurslid: Ingrid Poort van Ingen

* Het beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningen voor bestuurders, anders dan de toegestane vrijwilligersbijdrage voor secretaris en penningmeester. Vanzelfsprekend declareren de bestuurders grotendeels hun uitgaven die zij doen voor de stichting, zie het fin. verslag hieronder

* Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie: de homepage van de Nadine Foundation

* Een financiele verantwoording:
Per eind 2017

Een helder financieel overzicht over de jaren 2007 t/m 2017 (stichting bestaat ruim 11 jaar) zie je: HIER

 

 

VOORBEELD VAN ONDERSTEUNING DIERENDOEL:

"Bears in Mind"
is een voorbeeld van een goed doel dat wij steunen. Bijna 10000 euro is vanuit de Nadine Foundation naar mishandelde en misbruikte beren gegaan, grotendeels door de 'aanschaffing' van kavels (zie de site van Bears in Mind).

Er werken enthousiaste, gemotiveerde mensen bij Bears in Mind. We komen er regelmatig, hebben een prettig contact opgebouwd.

In feite heeft Nadine zelf haar keuze daarvoor gemaakt toen zij na een bezoek aan het Berenbos de gevleugelde woorden sprak: 'Mam, ik wil later bekend worden, dan luisteren de mensen beter naar mij en kan ik meer voor de beren doen'. Niet te vergeten die keer dat de TV aanstond, toen er een filmpje langs kwam over het verschrikkelijke leed wat beren in China wordt aangedaan voor het produceren van hun gal. Deze dieren worden gevangen en in hokjes gestopt niet groter dan een telefooncel. Zij kunnen zich niet bewegen. Er wordt een wond in hun lijf gemaakt waaruit twee keer per dag gal wordt getapt. Deze wond is permanent open en krijgt dus nooit de kans te herstellen. Naast geen bewegingsvrijheid, moeten deze dieren helse pijnen ondergaan. Het gal wordt gebruikt om medicijnen van te maken.

Nadine barstte in huilen uit na het zien van deze vreselijke beelden. 'Mam, hier ga ik iets aan doen', dit moet absoluut stoppen!!' Ze was er kapot van.

De medicijnen waar het om gaat zijn ook synthetisch te produceren. Zijn zelfs beter omdat de wonden van de beren regelmatig ontstoken zijn en het pus vermengd wordt met het gal. Niet bepaald gezond!

Op haar tiende is Nadine met haar moeder speciaal naar Ouwehands Dierenpark gereisd om daar de beren in het Berenbos te zien. Daar vinden mishandelde en misbruikte beren een warm onderkomen na een gruwelijk leven te hebben moeten leiden. Deze dieren, zwaar getraumatiseerd, krijgen de kans om weer een beerwaardig bestaan te krijgen. Nadine raakte toen al niet uitgepraat over het bezoek aan de beren. Thuisgekomen werd haar spaarpot omgekeerd en de halve inhoud aan Bears in Mind, de initiatiefnemer van het Berenbos, geschonken.

Voor meer info kijk op: www.bearsinmind.org

 

 

 

  Copyright ©2011, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.