Afscheidswoord Luuk Pleijsier


Nadine is toegewijd

Nadine is sociaal en betrokken

Nadine is nieuwsgierig en open

Nadine is grappig

Nadine heeft talent voor het televisievak

Nadine is mooi, want iemand met zo’n rijtje eigenschappen is per definitie een mooi mens.

Net als haar 19 klasgenoten van studiejaar 4 RTV, die afgelopen maandag één voor één het nieuws hoorden over het onuitspreekbare en het onbestaanbare dat desondanks toch was gebeurd.


Mirte die me had gebeld en het mij had verteld.

Annelieke en Chantal en Lenne.

En Tim was er ook ,maar liep even een rondje om het gebouw en tja om wat…

Amy die een afspraak had met Nadine om samen een video te monteren en nog dacht dat Nadine zich verslapen had…


Ik was geschokt door het telefoontje van Mirte en ik werd diep geraakt door wat ik mijn studenten zag doormaken.

Verdriet, Ongeloof, Woede, verontwaardiging, bezorgdheid over Nadine’s familie en vrienden, troost en steun zoeken bij elkaar en vooral naarmate de uren voorbij kropen een toenemende mate van saamhorigheid.


Jullie kwamen in beweging,

Medestudenten moesten gebeld,

En er moest een mooie tekst komen en bloemen en kaarsen en een boek waarin iedereen iets over Nadine kon schrijven.


De vastberadenheid waarmee jullie aan de slag gingen was hartverwarmend en oprecht.


En dat geldt natuurlijk ook voor Marcel die iets spectaculairs voor ogen had en voor Willemijn die meteen achter de pc kroop en ging schrijven en tegelijk van alles regelde met haar mobiel.


Steeds meer klasgenoten kwamen op school en iedereen droeg zijn steentje bij.

Iedereen was bezig met vormgeven aan de werkelijkheid, dat was ook een passie van Nadine.


Met toewijding, talent, nieuwsgierigheid en gevoel van humor. Dat wilde ze vooral graag. Nadine wilde graag op eigen kracht volle kracht vooruit.

Net als Lenne

David

Annelieke

Mirte

Sandra

Amy

Tim

Jorn

Lisa

Laura

Antonio

Peter

Marcel

Willem

Stephan

Willemijn

Chantal

Agnes

Fatih

En Dennis


Jullie hebben de afgelopen dagen veel van jezelf laten zien en daarmee ook heel veel van Nadine. Nadine hoe ze was, wat ze deed, wat ze wilde, hoe ze lachte en praatte. Ik heb deze week veel van jullie geleerd. En ik weet zeker dat we haar nooit zullen vergeten en dit laatste jaar, dat voor jullie en voor Nadine een onbezorgd laatste jaar had moet worden, vanaf nu zwart omrand in ons geheugen gegrift zal blijven. Met als lichtpuntje de warme herinnering aan jullie dochter, kleindochter, zus en schoonzus. Familie Beemsterboer, Nadine zit in ons hart.


Ik wens jullie heel veel sterkte met de verwerking van dit onvoorstelbare verlies, dat het gevolg is van een even onvoorstelbare en onrechtvaardige daad.

Luuk Pleijsier, docent RTV

 

Copyright ©2009, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.