Noordhollands Dagblad, 7 december 2006:

Familie vreest ruimtegebrek in kerk

door Eric Molenaar

HOORN - De familie van Nadine Beemsterboer vreest voor ruimtegebrek in de Oosterkerk vanmiddag. ,,Ik hoop dat mensen begrijpen dat in elk geval familie, vrienden en kennissen naar binnen moeten'', zegt Wanda Beemsterboer, de moeder van de door haar ex-vriend vermoorde Hoornse.


Het was zondag haar spontane idee om Nadine niet zonder meer vanuit het ouderlijk huis naar de kerk te brengen, maar er een stille tocht van te maken. ,,Voor Nadine en in de hoop dat er misschien een volgend slachtoffer mee voorkomen kan worden. Al is het er maar een, dan is haar dood niet zinloos geweest.''

Ze is nu alleen een beetje bang dat veel deelnemers aan de stille tocht ook de rouwdienst bij willen wonen. Terwijl die toch vooral bedoeld is voor mensen die Nadine echt gekend hebben. Bovendien passen er maar 500 mensen in de Oosterkerk.

De stille stoet vertrekt om half vier in de Bernard de Vriesstraat en gaat via Westerdijk, Breed, Grote Noord en Rode Steen naar de Oosterkerk. Met Stadstoezicht is geregeld dat de paaltjes die snelverkeer moeten weren tijdig worden weggehaald.

Dat er zo 'overweldigend' veel reacties op zouden komen, had de familie niet verwacht.

Een oproep van Nadines klasgenoot Marcel Nihot bij Hans van Willigenburg in het programma Hulplijn van Radio Noord-Holland had als resultaat dat hij gistermiddag in Aalsmeer 10.000 bloemen kon ophalen. De blaadjes wil hij vanmiddag vanuit een sportvliegtuigje over de stoet verstrooien. ,,Het moet een bloemenregen worden. ''

Nihot behoort tot dezelfde projectgroep als Nadine in de afdeling School of Communication, Media & Music van Hogeschool Inholland. Hij vertelt dat het nieuws maandag voor iedereen als een enorme schok kwam. ,,Zo'n levendig meisje, dat als een hinde door de gang liep. En dan ineens is ze weg. Zo onbegrijpelijk. Waarom?''

Gebaar

Hij is bij vliegschool Polder Aviation op het vliegveld bij Lelystad in opleiding voor het sportvliegersbrevet en kwam op het idee vanuit de lucht een gebaar te maken. ,,Letterlijk een gebaar waar niemand omheen kan.''

Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan om vanmiddag vanuit Lelystad een rondje boven Hoorn te maken. Instructeur Ruben Fürste vliegt: ,,In de cockpit is geen plaats voor emoties.'' Nauwgezet wordt er op toegezien dat alle regels worden opgevolgd. Het is de bedoeling vanaf het Markermeer te komen aanvliegen, waarbij het toestel volgens de regels van 150 naar 300 meter hoogte moet klimmen. Marcel hoopt op gunstig weer. Gistermiddag was de verwachting dat vandaag na een stormfront een opklaring volgt.

Directeur Lida van Stralen van de School of Communication, Media & Music verwacht dat tegen de honderd leerlingen van Hogeschool Inholland naar Hoorn zullen komen om deel te nemen aan de stille tocht. Alle derde- en vierdejaars van de opleiding die ook Nadine volgde, zo'n 700 studenten, zijn vanmiddag om die reden roostervrij: ,,We wilden niet dat het rooster een belemmering zou zijn.'' Ook stelt de school, als daaraan behoefte is, bussen beschikbaar om naar Hoorn te reizen. In de school zelf, in Diemen, is een stilte- en condoleanceruimte ingericht waar de studenten terechtkunnen. ,,We hebben ook een studentenpastor ingeschakeld. Als een studiegenoot overlijdt heeft dat altijd al een grote impact, maar dit overlijden, vermoord zijn, doet iets heel anders. Vierdejaarsstudenten hebben hechte banden, en daarbinnen is nog een groepje van tien die het meest samen hebben gedaan. Die groep heeft het héél zwaar.''

Ondertussen verdringen de media zich om interviews af te nemen. Wanda: ,,Het is bizar.'' Behalve de regionale media houden ze alles zo veel mogelijk af. ,,Het is natuurlijk geweldig dat er zo veel reactie op komt, hoe meer mensen het signaal afgeven hoe beter. Maar wij moeten wel kunnen rouwen om ons kind.''

 

Copyright ©2009, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.