Westfriesgasthuisloop: Opbrengst 800 euro

Aan de Westfriesgasthuisloop, die als goed doel had gekozen voor de Nadine Foundation, deden zondag 13 mei 208 lopers (m/v) mee, van wie 54 aan de 5 km en de rest aan de tien kilometer. Dat betekende dat op de cheque die na afloop aan Jacques en Wanda Beemsterboer werd uitgereikt het voorlopige bedrag van 600 euro was geschreven, maar omdat veel mensen 'ruim hadden afgerekend' kwam het eindbedrag op 667 euro. Samen met de opbrengst van dvd- en kaartenverkoop en giften in de hal bracht deze dag zo'n 800 euro op.

Zus Jacqueline Beemsterboer loste het startschot, vader Jacques liep ook mee. Hij legde de tien kilometer af in 43 minuten. ,,Inspired by Nadine'', gaf hij als verklaring voor deze verrassend snelle tijd.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking verzorgden leerlingen van de Talent Dance Class van Dansstudio Dazzling, waartoe ook Nadine behoorde, een kort optreden in de hal van het Westfries Gasthuis. Vooral dat optreden maakte bij Wanda emoties los. Want daar had Nadine moeten staan. Ze merkte dat de meiden zelf er ook moeite mee hadden. ,,Het is heel mooi dat ze dit wilden doen.''
In die hal was ook een stand, waar dvd's en ansichtkaarten werden verkocht. Het kwam voor dat iemand 20 euro voor een dvd betaalde en de 15 euro wisselgeld niet terug hoefde. Ook werden donaties gedaan zonder iets te kopen. Jacqueline noemde het veelzeggend dat aan giften ongeveer evenveel binnenkwam als uit de verkoop. ,,Het leeft in Hoorn.''

 

 

 

Copyright ©2009, www.nadinefoundation.nl All rights reserved.