Secretariaat Stichting PSG:

Elzenstraat 49, 5038 HC Tilburg

Telefoonnummer: 06-22694427


KvK nr: 68159943


Mail-contact kan je opnemen via Bert Simons


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL 05 TRIO 0338 5680 69 t.n.v. Stichting PSG

Voor de Stichting PSG is een ANBI aanvraag is ingediend.
De Stichting PSG is niet BTW-plichtig.