Secretariaat Stichting PSG:

Elzenstraat 49, 5038 HC Tilburg

Telefoonnummer: 06-22694427


KvK nr: 68159943


Het bestuur:

B. van Drunen (Bert)
Voorzitter, oud wethouder
B. Simons (Bert)
Secretaris/geestelijk verzorger DGV/DJI
J. Beemsterboer (Jacques)
Penningmeester/ervaringsdeskundige/Nadine Foundation
Th. Bogers (Thea)
Bestuurslid/directeur DGV/DJI
B. Albers (Bernadet)
Bestuurslid/medewerker VNB/projectleider
P. Vlug (Paul)
Bestuurslid/HR adviseur Leger des Heils, lid kascommissie

J. van Lieverloo (Jan)
Bestuursadviseur/Raad van bestuur VNB
J. de Smit (Janneke)
Casemanager SHN, begeleidster deelnemers pelgrimage, lid kascommissie
W. Beemsterboer (Wanda)
Nadine Foundation, begeleidster deelnemers pelgrimage/ervaringsdeskundige

Contact kan je opnemen door een mail te sturen naar secretaris Bert Simons


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL 05 TRIO 0338 5680 69 t.n.v. Stichting PSG

De Stichting PSG is een ANBI (aangevraagd).
De Stichting PSG is niet BTW-plichtig.