Secretariaat Stichting Herstel in Beeld:

Postadres: IJsselkade 112, 6981 LH Doesburg

Telefoonnummer: 0031 627265357 (b.g.g. 0031 610208400)


KvK nr: 80816657


Het bestuur:

Monica van Splunteren-Kuppens
Voorzitter, fin. controleur
Selina Bakker
Secretaris, specialist jeugdzorg
Jacques Beemsterboer
Penningmeester/ervaringsdeskundige/spreker/contactpersoon voor de stichting

Jacqueline Beemsterboer
Speciale projecten, spreker, HART therapeute

Wanda Beemsterboer
Nadine Foundation, bestuursadviseur, auteur boek "Mam, ik bel je zo terug"

Voor informatie of bestellen van een lezing:
stuur een mail naar: Jacques Beemsterboer


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL19 RBRB 0205 0516 77 t.n.v. Stichting Herstel in Beeld

De Stichting Herstel in Beeld is een ANBI
De stichting is niet BTW-plichtig.