Stichting PSG  Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort St. PSG

  24 februari 2017 is ten kantore van Actus Notarissen te Hoorn een nieuwe stichting opgericht: Stichting PSG.
  De stichting faciliteert, organiseert en begeleidt pelgrimages voor (nabestaanden van) geweldslachtoffers, in beginsel naar het bekende bedevaartsoord Lourdes.
  Op verzoek van geestelijk verzorgers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid reisden in 2015, bedoeld als pilot, een tweetal nabestaanden daar naartoe af teneinde verslag uit te brengen over hun ervaringen. Deze bleken zeer positief. In 2016 gaat de eerste groep nabestaanden op pelgrimage naar Lourdes, een verslag is te zien in het NCRV/KRO programma "Kruispunt". Klik op de groepsfoto links

   

  * Let op! Deze website is tijdelijk, aan de officiele wordt gewerkt *

  In 2018 is er wederom een groep van nabestaanden van geweldslachtoffers naar Lourdes op pelgrimage geweest en gezien de vele positieve reacties is dit zeer goed verlopen. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en de hoofdsponsor van de stiching PSG:  Stichting PSG 2016 en jaarverslag 2017
  In 2016 heeft de werkgroep een Lourdespelgrimage georganiseerd voor een groep van 13 nabestaanden van geweldslachtoffers. Slachtofferhulp Nederland heeft eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld om de reis en het verblijf voor deze groep voor een groot deel te bekostigen. De Universiteit van Tilburg heeft de deelnemers gemonitord, geinterviewd en aansluitend een waardevol rapport uitgebracht over het ervaren effect. Men bleek het, zonder uitzondering, zeer positief te hebben ervaren.

  Een actuele flyer met veel informatie is beschikbaar, je leest het HIER.

  Een officieel verslag van het afgelopen jaar is er ook, die vind je HIER.

   

  Kort verslag van de Universiteit van Tilburg

  De kracht van verbintenis
  Een onderzoek naar de effecten van een lotgenotenpelgrimage naar Lourdes voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten.

  Conclusie
  Ondanks dat het meten van de daadwerkelijke effecten van de pelgrimage subjectief is, ben ik van mening dat de reis een groot succes is geweest. De nabestaanden die ik gesproken heb na terugkomst waren stuk voor stuk erg enthousiast en waren dan ook op uiteenlopende manieren geholpen en gesterkt in hun verwerkingsproces. Tijdens de terugkomdag op 2 juli heb ik ook de verhalen gehoord van deelnemers die niet hebben meegewerkt aan het onderzoek maar ook zij waren erg enthousiast over de reis. Ondanks dat zij niet meewerkten aan het onderzoek vertelden zij wel hun ervaringen in een groepsgesprek waarbij ik aanwezig was. Ook de begeleiding heeft de pelgrimage als zeer positief ervaren en vonden het zeker de moeite waard om in de toekomst te herhalen. Mijn advies zou dan ook zijn om de nabestaandenreis naar Lourdes structureel te gaan aanbieden in de toekomst.

  Reflectie
  Terugkijkend op dit onderzoek naar de effecten van een Lourdes pelgrimage, kan ik zeggen dat ik, hoe cliche het ook klinkt, heel veel geleerd heb. Het was voor mij persoonlijk echt een proces waarin ik erg veel gegroeid ben en veel ervaring opgedaan heb op het gebied van kwalitatief onderzoek. Eerlijk gezegd was het soms best zwaar om de verhalen van nabestaanden te verwerken. Zowel het verwerken van de grote hoeveelheid informatie om de onderzoeksvraag te beantwoorden, als het persoonlijk verwerken van de intieme, heftige en gedetailleerde verhalen die met mij gedeeld werden. Echter kan ik ook hiervan zeggen dat ik veel geleerd heb en gegroeid ben. Waar de eerste telefonische interviews mij heel erg aangrepen en niet meer los lieten, heb ik vrij snel geleerd hoe ik hier mee om moest gaan. Uiteraard blijven de verhalen je aangrijpen, maar ik heb geleerd hoe ik deze los kan laten. Wat ongetwijfeld aan mijn groeiproces heeft bijgedragen is de geweldige positiviteit die de pelgrims uitstraalden. Zij waren ongelooflijk enthousiast over de reis en hebben dit vaak als een heftige maar ook helende, mooie en bijzondere ervaring beschreven. Daarnaast waren zij ook erg enthousiast over het onderzoek. Velen vonden het belangrijk dat er onderzoek naar de pelgrimage gedaan werd en dat er aandacht aan besteed werd. Maar ook de gesprekken zelf werden door de deelnemers als heel prettig ervaren. Door middel van de gesprekken herleefden zij delen van de reis waardoor deelnemers zich details van de reis herinnerden die eerder verdrongen waren door de vele indrukken en het intensieve reisprogramma van de pelgrimage. Maar soms gingen de gesprekken ook een stuk dieper en leidde dit tot inzichten bij de deelnemers over wat de reis voor hen betekend heeft die ze van tevoren nog niet hadden.

  Terugkomdag
  Tijdens de terugkomdag op 2 juli hebben verschillende deelnemers dan ook aangegeven dat de gesprekken hen echt geholpen hebben. Sommige van de gesproken deelnemers hebben dan ook aangegeven in de toekomst vaker met mij te willen samenwerken als ik met vergelijkbaar onderzoek bezig zou zijn. Andere deelnemers raadden hun medereizigers aan om ook mee te werken aan het onderzoek, omdat ze de gesprekken zo fijn vonden. Zulke waardering is natuurlijk heel fijn om te krijgen, zeker aangezien dit de eerste keer is dat ik zo’n uitgebreid onderzoek doe waar zulke heftige verhalen onderdeel van zijn. Wanneer de deelnemers dan laten blijken dat ze zich op hun gemak voelden, mij vertrouwden en dat ze de gesprekken ook nog gezellig en prettig vonden is dat een geweldig gevoel. Uiteraard heeft ook de begeleiding van Dr. Sonja Leferink, professor Dr. Antony Pemberton en de hulp van Dr. Pauline van Eck- Aarten mij heel erg geholpen tijdens dit onderzoek. Al met al kijk ik terug op een heel mooi onderzoek met nog mooiere resultaten in de vorm van nabestaanden die een stukje vooruit zijn geholpen op hun lange en zware pad van verwerking.

  Rik Ceulen, Student Victimology and Criminal Justice, Tilburg University