Secretariaat Stichting PSG:

Elzenstraat 49, 5038 HC Tilburg

Telefoonnummer: 06-22694427


KvK nr: 68159943


Het bestuur:
Thea Bogers, bestuurslid/directeur DGV/DJI. Waarnemend voorzitter, lid kascommissie
Bert Simons, secretaris/geestelijk verzorger DGV/DJI
Jacques Beemsterboer, penningmeester/ervaringsdeskundige
Bernadet Albers, bestuurslid/medewerker VNB/projectleider

Jan van Lieverloo, bestuursadviseur
Janneke de Smit, medewerker SHN, begeleidster deelnemers pelgrimage, lid kascommissie
Wanda Beemsterboer, Nadine Foundation, begeleidster deelnemers pelgrimage
Bianca Roest, medewerker DGV/DJI, secretaris van de werkgroep

Contact kan je opnemen door een mail te sturen naar secretaris Bert Simons


Wil je donateur worden, maak (jaarlijks) een bedrag over op
bankrekening NL 05 TRIO 0338 5680 69 t.n.v. Stichting PSG

De Stichting PSG is een ANBI (aangevraagd).
De Stichting PSG is niet BTW-plichtig.